Tomas Edvinsson

professor , Docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Tomas.Edvinsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3130
Mobiltelefon:
070-7257047
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: solar fuels solar cells raman spectroscopy quantum dots photocatalysis

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.