David Van der Spoel

Professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Beräkningsbiologi och bioinformatik

E-post:
David.VanderSpoel[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4205
Mobiltelefon:
070-3157044
Fax:
018-511755
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Biträdande föreståndare vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
david.vanderspoel[AT-tecken]uppmax.uu.se
Mobiltelefon:
070-3157044
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Nyckelord: molecular dynamics environmental pollutants machine learning force field computational chemistry alexandria gromacs

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

David Van der Spoel