Hugo Nguyen

professor i maskinteknik, inriktn m produktutveckl, docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
Hugo.Nguyen[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6838
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Tekn dr, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.