Lars Degerman

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Lars.Degerman[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7261
Mobiltelefon:
070-1679084
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: civ.ing.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.