Lidija Tomic

fotograf vid Institutionen för neurovetenskap, Söderberg: Oftalmiatrik

E-post:
lidija.tomic[AT-tecken]neuro.uu.se
Mobiltelefon:
070-7780426
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. läk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09