Maja Bondestam

Universitetslektor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
maja.bondestam[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 1574
Besöksadress:
Rum EP 6-1038 Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor och docent i idé- och lärdomshistoria. Mina forskningsintressen är kropps- och kulturhistoriska och rör frågor om identitet och makt i övergången mellan tidigmodern och modern tid. För tillfället genomför jag en studie om extraordinära födslar i svensk medicin och naturalhistoria, 1630-1830, inom programmet Medicine at the borders of Life, se http://www.medicalborders.se

Akademiska meriter: FD

Doktorsavhandlingen, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin (Hedemora, 2002), skrevs vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och handlar om ideala bilder av kärlek, äktenskap, kropp och sexualitet i 1800-talets populärmedicinska litteratur. Vid denna institution har jag också undervisat och handlett studenter på olika nivåer samt en doktorand, Maria Björk, som disputerade 2011.

Åren 2003-2007 var jag verksam som forskare vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, och hade där möjlighet att genomföra ett projekt om den svenska hermafroditens historia, finansierat av Riksbankens jubileumsfond. Projektet resulterade i boken Tvåkönad: Studier i den svenska hermafroditens historia (Nora 2010).

Mellan 2007 och 2014 var jag inom ramen för en så kallad ABM-tjänst anställd som forskare vid Uppsala universitetsbibliotek för att bland annat genomföra ett projekt om manlig auktoritet och kroppslighet vid övergången till det moderna. Utgångspunkten var Erik Wallers medicinhistoriska boksamling och annat vetenskapshistoriskt material vid UUB. Parallellt med detta har jag också handlett doktoranderna Kristina Nordström vid inst. för idéhistoria, Stockholms universitet som disputerade 2014, Kristin Johannesson vid inst. för ABM, Uppsala universitet samt sedan 2013 också Emma Nygren vid Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Från och med 1 mars 2014 är jag anställd som universitetslektor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet och har från och med 1 oktober detta år också ett uppdrag som studierektor.

Tidigare projekt

  • Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800

Projektet utförs inom ramen för en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek, 071022-121022, och finansieras av UB, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

  • Age and Identity in Northern Europe before 1800: Studies in Cultural History

Riksbankens Jubileumsfond bidrog med medel för planering, 110601-120229.

Pågående projekt

Medicine at the Borders of Life: Foetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden”, 2015-2020, led by Professor Solveig Jülich, and granted by The Swedish Research Council Distinguished Young Researcher Grant.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Bondestam
Senast uppdaterad: 2021-03-09