Mathias Brännvall

administrativ koordinator vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

E-post:
mathias.brannvall[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7601
Besöksadress:
Rum POL 1410 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mathias Brännvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09