Olof Åslund

gästprofessor vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

E-post:
olof.aslund[AT-tecken]nek.uu.se
Telefon:
018-471 5102
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olof Åslund
Senast uppdaterad: 2021-03-09