Cecilia Sundberg

administrativ samordnare vid Institutionen för psykologi, Administrativa enheten

E-post:
Cecilia.Sundberg[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 7857
Mobiltelefon:
073-3842642
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kort presentation


Mina kurser

Biografi

Som personalsamordnare vid Institutionen för psykologi handlägger jag institutionens samtliga personalärenden. Jag är ett stöd för prefekten i frågor rörande personal, organisation och ekonomi samt ingår i institutionens ledningsgrupp. Jag arbetar även med ekonomi och avtalsärenden samt sitter som representant för TA i styrelsen. Som personalsamordnare ingår jag också i institutionens rekryteringsgrupp och lokalgrupp samt sitter som sekreterare i arbetsmiljögruppen.

Utbildning/kurser/övrigt

Jag har arbetat vid institutionen sen 1999 och bl a läst kurser i arbetsrätt, förvaltningsrätt, ekonomi, redovisning och handläggning samt påbörjat en ledarskapsutbildning. Jag medverkar också vid olika nätverk inom universitetet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.