Mattias Bolkéus Blom

samordnare vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation; Uppsala University Publications

E-post:
mattias.blom[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7493
Mobiltelefon:
070-4250022
Besöksadress:
Carolina Rediviva
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.