Marja Fahlander

seniorrådgivare vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
marja.fahlander[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5952
Mobiltelefon:
070-4250600
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: civ.ek.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09