Lars Stolt

adjungerad professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Lars.Stolt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7228
Mobiltelefon:
070-6370919
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, docent i fasta tillståndets elektronik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.