Olof Beckman

professor emer. i fasta tillståndets fysik 68 vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Olof.Beckman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: prof.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.