Olof Beckman

Professor emer. i fasta tillståndets fysik 68 vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
olof.beckman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Akademiska meriter: prof.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09