Ali Najib

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Ali.Najib[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250574
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.