Mats Wahlberg

forskare emer. vid Institutet för språk och folkminnen, Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

E-post:
Mats.Wahlberg[AT-tecken]isof.se
Mobiltelefon:
070-7521718
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.