Olof Pedersén

professor emeritus i assyriologi 00 vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
olof.pedersen[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 1969
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor emeritus i assyriologi studerar de olika språk och kulturer i Mellanöstern som använde kilskrift. Hans forskning använder historiskt och arkeologiskt material integrerat med sumeriska och akkadiska (assyriska, babyloniska) texter för att se nya samband i vår världs äldsta historia. Forskningsprojekt om staden Babylon.

Mina kurser

Biografi

Jag är intresserad av en rad olika centrala aspekter av skriftlig och materiell historisk evidens från Främre Orientens äldre kulturer och samspelet mellan olika källor.

Aktuella forskningsprojekt behandlar Babylon sett i bred historisk, geografisk, miljö och kulturell kontext. Arkiven och biblioteken med kilskriftstexter utgrävda i Babylon har studerats. En specialstudie avser att behandla arkivet i Nebukadnessar II:s palats. En digital modell av Babylon för alla belagda historiska perioder utvecklas med arkeologiskt, textuellt, geografiskt och hydrologiskt material med hjälp av CAD och GIS program. Aktiv medverkan i Babylon-projektet i Berlin. En katalog över de främreorientaliska fyndplatserna och deras placering på Google Earth har utvecklats och uppdateras till att bli ett av de mest använda hjälpmedlen för främreorientalisk geografi.

Tidigare forskning har dels varit inriktad på den äldsta assyriska huvudstaden Assur, dels behandlat allmänna frågor kring de äldsta arkiven och biblioteken i Främre Orienten.

Forskning

Digital Modell och Topografisk Studie av Babylon se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/babylon/

Forntida främreorientaliska platsmarkeringar på Google Earth se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/earth/

Artifakterna från de tyska utgrävningarna i Babylon se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/aktuella-projekt

Rekonstruktion och publicering av arkivet i Nebukadnessars Södra Palats i Babylon se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/aktuella-projekt

För tidigare forskningsprojekt se www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/tidigare-projekt/

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.