Gösta Arvastson

professor emeritus i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
Gosta.Arvastson[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, prof. i etnologi, ssk europeisk

Mina kurser

Biografi

Disputerade i Lund 1977. Tjänstgjorde som universitetslektor och forskarassistent vid Lunds och Göteborgs universitet under sjuttio- och åttiotalen. Universitetslektor vid etnologiska institutionen, Uppsala universitet 1988, befordrades till professor 2000 och lärostolsprofessor i europeisk etnologi 2004.

Forskare inom europeisk etnologi med fokus på moderniseringsprocesser, arbetslivet i storindustriella miljöer, storstädernas framtid, socialisation, kulturmöten, kulturvetenskapliga metoder och fältarbete. Mellan 2004-2011 vetenskaplig samordnare för Forum för skolan.

Ledamot av redaktionsrådet för Kulturella Perspektiv, Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala, och arbetande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.