Andreas Strömbergsson

professor vid Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori

E-post:
andreas.strombergsson[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3221
Mobiltelefon:
070-4250035
Besöksadress:
Rum 14134 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Biografi

Personal web page: http://www.math.uu.se/~astrombe

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.