Fredrik Björefors

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
fredrik.bjorefors[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3785
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.