Ingrid I. Olsson

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
ingrid.olsson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Min forskning handlar bland annat om lärande i förskola och skola, barn med funktionsnedsättning (bl.a. autism), implementering, samverkan mellan pedagoger, andra yrkesgrupper och vårdnadshavare, ledarskap, delaktighet, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

Jag är lektor i didaktik och docent i pedagogik. Jag är även fil dr i psykologi. Jag undervisar inom olika utbildningar på grundnivå och avancerad nivå, bland annat förskollärarprogram, speciallärarutbildning och masterprogram.

Akademiska meriter: FD

Min forskning handlar bland annat om förskola och skola med fokus på lärande, barn med funktionsnedsättning (särskilt barn med diagnos inom autismspektrum och/eller utvecklingsstörning), implementering, samverkan mellan pedagoger, andra yrkesgrupper (bl.a. habilitering) och vårdnadshavare, delaktighet, inkludering, socialt stöd och pedagogiskt ledarskap.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ingrid I. Olsson