Greger Thornell

Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
greger.thornell[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7126
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.