Tomas Olofsson

universitetslektor i signalbehandling, docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
Tomas.Olofsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3082
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: TD, Docent i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.