Tomas Olofsson

Universitetslektor i signalbehandling, docent vid Institutionen för elektroteknik, Signaler och system

E-post:
tomas.olofsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3082
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: TD, Docent i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.