Mats Falk

Affärsrådgivare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
mats.falk[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7048
Mobiltelefon:
072-9999776
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar som affärsrådgivare och stöttar forskare, studenter och anställda vid Uppsala universitet som vill nyttiggöra sina forskningsresultat även utanför akademin.

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Falk
Senast uppdaterad: 2021-03-09