Camilla Dahlbom

HR-generalist vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
camilla.dahlbom[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
072-9999664
Besöksadress:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

HR-generalist vid HR-avdelningen, HR-enhet HumSam

E-post:
camilla.dahlbom[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

HR-generalist vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09