Annika Windahl Pontén

doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
Annika.Windahl_Ponten[AT-tecken]idehist.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679506
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

besökskoordinator vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för ledningsstöd och samverkan

E-post:
annika.windahl_ponten[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1720
Mobiltelefon:
070-1679506
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

besökskoordinator vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för planering och ledningsstöd

E-post:
annika.windahlponten[AT-tecken]ub.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679506
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FM

Nyckelord: universitetsförvaltningen material culture besök 18th century linnaeus history of ideas and science

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.