Maggie Andersson

redaktör vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
maggie.andersson[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 3311
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Uppsala universitet, Nordiska språk
Postadress:
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maggie Andersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09