Magnus Silfversparre

Teknisk systemadministratör (Tjänstledig) vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
magnus.silfversparre[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7927
Mobiltelefon:
070-4250177
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2019-12-01 - 2021-11-30

Systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
magnus.silfversparre[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 7927070-4250177
Mobiltelefon:
070-4250177
Besöksadress:
Rum POL 1457 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Akademiska meriter: FK, doktorand

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.