Magnus Silfversparre

Teknisk systemadministratör vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
magnus.silfversparre[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 7927
Mobiltelefon:
070-4250177
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, doktorand

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09