Britt-Inger Johansson

professor vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
britt-inger.johansson[AT-tecken]konstvet.uu.se
Telefon:
018-471 5048
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag har varit verksam som universitetslektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet sedan 2007 och är professor sedan 2012. Sedan 2013 är jag rektorsråd för kultur. Mina forskningsområden omfattar kyrkoarkitektur och kyrkorum, kungliga slottsmiljöer under 1800-talet, arkitekturhistoria före arkitekturhistorien och fantasin som kulturarv.

Akademiska meriter: docent

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade i konstvetenskap vid Uppsala universitet 1997, utnämndes till docent vid Lunds universitet 2007 och befordrades till professor vid Uppsala universitet 2012.

Efter disputationen planerade jag och genomförde sommarkurser vid Högskolan på Gotland 1998-2000 samt var verksam som forskare och konferensadministratör. Därefter har jag arbetat som universitetslektor vid högskolan i Gävle (2002-2003) och Lunds universitet (2003-2007). Hösten 2007 kom jag tillbaka till Uppsala universitet universitetslektor där jag lanserade och utvecklade ett kandidatprogram i Kulturentreprenörskap. För min insats med programmet utsågs jag 2010 till mottagare av utmärkelsen Årets Athena av studentkåren i Uppsala, humanistkåren i Lund och DIK-förbundet. Under åren i Lund rekryterades jag som lärare i pedagogisk utveckling och mitt intresse har alltid varit stort inte bara för undervisningens innehåll utan också för dess praktik.

På forskningssidan har jag medverkat i projekten Bildskrud i svenska kyrkor (1996 - 1999 vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala), Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria (1998 - 2000 vid Riksantikvarieämbetet) och En dynasti blir till. Makt, myter och media kring Karl XIV Johan (2005 - 2008 vid Nationalmuseum), liksom projektet om De kungliga slotten (2003 vid Lunds universitet). De publikationer som projekten resulterat i finns i publikationslistan nedan.

Jag har även verkat som redaktör för ett flertal vetenskapliga antologier. Först kom 8 kapitel om konsthistoriens historia i Sverige (Raster Förlag: Stockholm 2000), sedan festskriften till Anders Åman med titeln Byggnader och betydelser (Arkitektur Förlag: Stockholm 2000) och senast tillsammans med Uppsalahistorikern Mikael Alm för Scripts of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in an Age of Revolutions (Opuscula Historica Upsaliensis 37: 2008).

Under min doktorandtid var jag både redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Valör. Konstvetenskapliga studier som fortfarande ges ut vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. I början på 2000-talet var jag även medlem av redaktionsrådet för den numera nedlagda kulturtidskriften Artes som gavs ut av Svenska akademien. Sedan 2009 tillhör jag redaktörsgruppen för Konsthistorisk Tidskrift som ges ut av Taylor & Francis och är dessutom sedan många år redaktionsrådsmedlem iSignum. Katolska studier i teolog, filosofi och kultur.

Åren 2010-2013 var jag vetenskaplig ledare för SALT (Forum for Advanced Studies in Art, Languages and Theology 2010-2013 och är sedan 2013 Rektorsråd för kultur vid Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.