Dimitri Arvanitis

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
dimitri.arvanitis[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3519
Mobiltelefon:
070-4250942
Besöksadress:
Rum ÅNG 60114 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09