Anna Singer

professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Anna.Singer[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2035
Mobiltelefon:
070-4250537
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Ställföreträdande vicerektor Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Akademiska meriter: JD, doc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.