Karine Åkerman Sarkisian

universitetslektor i ryska vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
Karine.Akerman_Sarkisian[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1300
Mobiltelefon:
072-9999834
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil. dr i slaviska språk och universitetslektor i ryska. Ämnesansvarig för ryska.

Ledamot i språkvetenskapliga fakultetsnämnden. Ledamot i styrelsen för IRES.

Försvarsutbildarnas medalj, 2014

Pedagogiska priset, Uppsala Universitet, 2009

Akademiska meriter: MA, FD

Nyckelord: translation studies corpus linguistics hagiography apophthegmata patrum reception history text criticism stemmatology new philology text evolution parallell corpus

Min första masterexamen MA in Education har jag i romanska språk, spanska, samt pedagogik och didaktik från Pyatigorsk Statliga Lingvistiska Universitet i Ryssland.

Min andra masterutbildning i slaviska språk genomgick jag vid Uppsala Universitet, där jag 2007 försvarade min doktorsavhandling i slaviska språk.

I min forskning utforskar jag den slaviska receptionen av bysantinsk hagiografi, förhållanden mellan bysantinska och slaviska handskriftstraditioner med särskilt fokus på intertextualitet, textkritik och översättningsstrategier. Även frågor som rör metodologiska principer för digital utgivning av medeltida handskrifter intresserar mig.

Kontrastiv korpuslingvistik är ytterligare ett område som på senare år kommit i fokus för mitt forskningsintresse.

Sedan 2017 har jag bedrivit forskning inom tvärvetenskapliga projekt finansierade av VR (Vetenskapsrådet) och RJ (Riksbankens Jubileumsfond).

Det pågående RJ-finansierade forskningsprojektet Kulturell evolution av texter ämnar sammanföra traditionella kodikologiska och textkritiska studier med dagens statistiska metoder, hämtade i bl.a. filogenetik och Levesteinavståndsteorin, för att studera medeltida monastiska Apophthegmata Patrum-samlingarnas och tänkespråkens evolutionära släktskap. Se https://rj.se/en/anslag/2019/cultural-evolution-of-texts/

Mellan 2017 och 2019 var jag adjungerad forskare vid Lunds universitet och bidrog inom VR-projektet Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: vetenskaplig samverkan på en digital plattform till uppbyggnaden av den relationella databasen Monastica genom digital publicering och kodning av slaviska handskrifter. I och med Monastica har handskriftstranskriptioner, editioner och översättningar av monastiska AP-samlingar i flera språktraditioner tillgängliggjorts för forskningen. Läs mera på https://edu.monastica.ht.lu.se/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karine Åkerman Sarkisian
Senast uppdaterad: 2021-03-09