Siv Berggren

studievägledare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Administrativ personal

E-post:
siv.berggren[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 2213
Mobiltelefon:
070-4250578
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 631
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Mina kurser

Biografi

Kursadministratören handlägger utbildningsadministrativa ärenden, bl a kursregistrering och rapportering av betyg, studieuppehåll, avbrott på program och kurs m fl aktiviteter för grundutbildningen och forskarutbildningen i Ladok. I arbetet ingår kontakter och samarbete med studenter, studierektorer, kursansvariga, lärare, administratörer samt övrig personal vid Institutionen, kontakter med andra institutioner, antagningsenhet, internationella kansliet m fl. Bland uppgifterna märks också ansvar för inläggning av information i kursplanedatabasen, Selma samt bokning av undervisnings- och möteslokaler och information till våra studenter via Studentportalen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.