Ing-Marie Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

Mobiltelefon:
070-1679892
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
Ing-Marie.Larsson[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679892
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Arbetar i specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning intensivvård och övergripande i inriktningarna. Jag har en förenad anställning på Akademiska sjukhuset där jag arbetar på Centralintensiven.

Tillhör forskargrupperna Anestesiologi och intensivvård och samarbetar med Omvårdnad i högteknologisk miljö. Forskningsområden är hjärtstopp, sepsis, post-iva och närstående.

Akademiska meriter: RN, PhD, CCN

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.