Gabriella Chirico Willstedt

Forskare affilierad vid Statistiska institutionen

Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina huvudsakliga forskningsintressen är arbetsmarknads- och hälsoekonomi. Jag är särskilt intresserad av hur individers hälsobeteende styrs av ekonomiska incitament och relationen mellan hälsa och inkomster. Jag är även intresserad av försäkringsdesign och policyutvärdering.

Doktorand i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen och affilierad doktorand vid Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Fil.kand. i nationalekonomi, Uppsala universitet (2009) och fil.kand. i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet (2008).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gabriella Chirico Willstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09