Johan Isaksson

docent vid Institutionen för neurovetenskap, Barn- och ungdomspsykiatri

E-post:
Johan.Isaksson[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Psykolog och forskare inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Akademiska meriter: Psykolog

Mina kurser

Biografi

Jag forskar och arbetar kliniskt inom barn- och ungdomspsykiatrin. Fokus för min forskning är känsloreglering och stressfysiologiska mönster vid psykiatrisk problematik - från tidig upptäckt till behandling. Min forskning har hitintills fokuserat på fysiologisk reglering och upplevelse av stress, relaterat till symtombilden vid ADHD. Resultaten visar bl a på en nedreglerad HPA-axel med lägre nivåer av hormonet kortisol. Planerade projekt handlar om att identifiera biomarkörer vid psykiatrisk problematik, utforma och bedöma gruppbehandling för ungdomar med ADHD, samt undersöka könsskillnader och regionala skillnader i ADHD-prevalens.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.