Leif Kuzavas

Forskningsingenjör vid Institutionen för materialvetenskap, Myfab Uppsala (MSL)

E-post:
leif.kuzavas[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6837
Mobiltelefon:
070-6697075070-4250843
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.