Jonna Lind

Doktorand vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
jonna.lind[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3069
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Polymera material har blivit en allt större del av dem materialen som används idag, både privat och industriellt. Polymera material har otroliga fördelar jämfört med metaller, som traditionellt använts under lång tid. De väger mindre, är lättare att framställa och mer komplicerade former kan framställas utan att produktionen kostar mer. Polymera material kan alltså leda till både energibesparingar och också lägre kostnader för material och tillverkning. Dock har inte polymera material samma egenskaper som metaller och detta är en utmaning när det kommer till design och konstruktion av komponenter där dessa material ingår.

Min forskning handlar om mer högpresterande polymera material, som ska klara temperaturer över 100 °C och som är förstärkta för att få bättre hållfasthet. Jag försöker förstå mekanismerna som ligger bakom dessa polymera materials friktions- och deformationsbeteenden i tribologiska kontakter. Jag försöker även förklara polymera tribofilmers uppbyggnad och funktion.

En del av detta arbete är gjort tillsammans med Kongsberg Automotive med stöd från Norska forskningsrådet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.