Niclas Johansson

Universitetsadjunkt vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Niclas.Johansson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2952
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Nyckelord: symbolism decadence psychoanalysis selfhood fin de siecle

Jag disputerade 2017 vid Uppsala universitet på en avhandling om Narcissus-temat i fransk-, tysk- och engelskspråkig litteratur och psykoanalys kring sekelskiftet 1900. Avhandlingen undersöker hur Narcissus-gestalten under perioden används för att undersöka och gestalta ett destabiliserat modernt subjekt i texter av bl.a. André Gide, Paul Valéry, Oscar Wilde och Sigmund Freud. Avhandlingen belönades bl.a. med stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för framstående insatser på det litteraturvetenskapliga området av Svenska Akademien.

Andra forskningsinsatser har berört Birgitta Trotzigs, Willy Kyrklunds, Vilhelm Ekelunds och Hermann Hesses författarskap.

Under perioden 2009-2016 undervisade jag som doktorand vid Uppsala universitet framför allt på kurser om 1800-talets litteratur och om romanen under 1900-talet. Under perioden 2018-2020 arbetade jag som lektor i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola och undervisade då på alla nivåer inom ämnet litteraturvetenskap samt inom ämnes-, grund- och förskollärarprogrammen. Under läsåret 2019-2020 var jag också ämnesföreträdare för litteraturvetenskapen vid MDH.

Sedan 2020 är jag sekreterare i Svenska Litteratursällskapet och redaktör för tidskriften Samlaren.

För närvarande ägnar jag mig åt ett projekt som ska undersöka hur ett transkulturellt jag konstitueras och problematiseras i samtida autofiktion. Tanken är att projektet ska inkludera analyser av romaner av Vassilis Alexakis, Assia Djebar, Nina Bouraoui, Teju Cole och Katja Petrowskaja.

Jag håller också på med ett mindre projekt om synen på skapande i Inger Edelfeldts författarskap.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Niclas Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09