Niclas Johansson

Universitetsadjunkt vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Niclas.Johansson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2952
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Forskningsintressen

Dekadens, symbolism, myt, psykoanalys, subjektivitet

Pågående forskning

The Narcissus Theme from Fin-de-Siècle to Psychoanalysis: Figurations of the Late-Modern Self (monografiavhandling)

Avhandlingen undersöker explicita behandlingar och tolkningar av Narcissustemat i fransk-, tysk – och engelskspråkig litteratur och teori mellan 1890 och 1930. Den hävdar att Narcissustemat fungerar som ett intertextuellt rum för gestaltningar av specifikt moderna frågor om subjektivitet, vilka också har bäring på frågor om estetik, sexualitet, genus, individualism och sekularisering. Den urskiljer tre former av utvecklingar av Narcissustemat: som poetisk symbol, som berättelse och som abstrakt princip – vilka utvecklas framför allt inom symbolismen, dekadensen respektive psykoanalysen, och vilka fördjupar frågan om första personen i tre olika riktningar: som sekulariserat själv, som subjekt i den idealistiska traditionen och som jag i skärningspunkten mellan en naturvetenskaplig och en humanistisk världsåskådning. Textanalyserna fokuserar framför allt på Paul Valéry, André Gide, Oscar Wilde, Sigmund Freud och Hermann Hesse, men omfattar även Camille Mauclair, Jean Royère, Rainer Maria Rilke, Leopold Andrian, Robert Scheffer, Jean Lorrain, Otto Rank, Isidor Sadger m.fl.

Kort CV

  • Gästdoktorand vid UC Berkeley vt 2014
  • Fil. lic. i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, 2012.
  • Undervisar i Litteraturvetenskap A, ”1800-tal”, sedan ht 2009 och Litteraturvetenskap C, ”Den moderna romanen”, sedan ht 2011, samt handleder b-uppsatser sedan vt 2012.
  • Antagen till forskarutbildningen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, 2009.
  • Fil. mag. i förlagsvetenskap vid Stockholms universitet, 2009.
  • Fil. mag. i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, 2007.
  • Fil. kand. i filosofi vid Södertörns högskola, 2004.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Niclas Johansson