Malin Nauwerck

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Malin.Nauwerck[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6183
Mobiltelefon:
073-2682666
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

CV i urval

Född 1985.

FM efter studier vid Stockholms universitet (religionshistoria), Uppsala Universitet (litteraturvetenskap, svenska), University of Edinburgh (comparative literature). Antagen till forskarutbildning i litteraturvetenskap 1 augusti 2009.

2006-2007 ordförande för studentföreningen Litteraterna. 2007-2008 förlagsassistent på redaktionen för barn- och ungdomslitteratur och redaktionen för skönlitteratur och fakta på bokförlaget Natur & Kultur. 2008-2009 juryledamot för Frödingstipendiet. Publicerade artiklar/essäer i Svenska dagbladet, Dagens Nyheter, Upsala Nya Tidning, Ergo etc.

Forskningsintressen

Brittisk och nordisk bokmarknad/bokutgivning, paratext, reader/response, fornnordisk litteratur, myter och folksagor, subversivt återberättande

Pågående forskning

A World of Myths – marketing, reception and retelling in Canongate’s Myth Series
Avhandling om det internationella utgivningsprojektet ”The Myth Series”. Syftet är att kartlägga mytserien, vilken kan förstås som ett litteraturvetenskapligt/litteratursociologiskt tvärsnitt som öppnar mot många frågeställningar inom ett modernt och världsomspännande litterärt rum. Sedd ur olika perspektiv – med avseende på exempelvis språk, geografi, kultur, ideologi och kön – tematiserar serien frågor kring höglitteratur, mänsklig universalitet, historiskt och kulturellt arv, transnationella kulturflöden och den moderna litterära marknadens mekanismer. En undersökning kan därför belysa maktrelationer mellan olika språkområden, hur normer och ideologier upprätthålls inom litterära system och hur några av samtidens främsta författare förhåller sig till en omdebatterad kulturell kanon. Basen i avhandlingen utgörs av en komparativ analys mellan två språkområden: det anglofona och det skandinaviska.

Undervisningsintressen

Världslitteratur, postkolonial litteratur, brittisk och svensk 1800-talslitteratur

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.