Thomas Sjösvärd

doktorand vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Thomas.Sjosvard[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6183
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ägnar mig huvudsakligen åt den antika grekiska litteraturens betydelse för den moderna europeiska, något som i min doktorsavhandling studeras med Willy Kyrklund som exempel. Är också intresserad av modern lyrik, och har bland annat översatt W. B. Yeats The Tower och juldikten Twas the Night Before Christmas till svenska.

Mina kurser

Biografi

Forskning

Willy Kyrklund och det grekiska
Avhandling för doktorsexamen

Från och med Aigaion (1959), en reseskildring i den grekiska övärlden, och till och med Elpënor (1986), en omdiktning av Odyssén, rör sig merparten av Willy Kyrklunds verk inom en motivkrets hämtad från den klassiska grekiska litteraturen. Samtidigt ger författaren uttryck för starkt negativ syn på varje klassicistisk idealisering av det grekiska. Förebilderna, såsom Herodotos, Euripides och Homeros, blir följaktligen inte enbart efterliknade, utan utsatta för ett antal distanserande eller kritiska grepp. Min avhandling klarlägger vilka referenserna är och vad de har för innebörd i Kyrklunds verk, men belyser även hermeneutiskt hur denna mening uppstår. Ett förarbete till avhandlingen är Licentiatavhandlingen Cypressens dubbla skugga.

Handledare: professor Björn Sundberg.

Utbildning

(omräknat till högskolepoäng)

 • Litteraturvetenskap 135 hp (fil. mag. 2005)
 • Filosofi 82,5 hp
 • Grekiska, antik 67,5 hp
 • Arabiska 30 hp
 • Latin 7,5 hp

Publicerat

(generöst urval, se även PUBLIKATIONER nedan)

Essäer i tidskriften Hjärnstorm

 • #74-75 ”Provokation och association” (Marcel Duchamp),
 • #78 ”Omelett: fotografitemat i Katarina Frostensons pjäs Traum”
 • #80 ”Kommentar till The Angel of Death” (Hank Williams)
 • #81 ”Längs drömlandets ryggrad” (Tom Waits)
 • # 91 ”Allt går bort” (Sofia Stenström)
 • #90 ”Solboken” (Adrian von Pricht)
 • #92-93 ”Eje Åhström in medias res”

Övriga essäer

 • ”Orientering utanför” (Stig Larsson), i OEI # 33-34-35
 • ”’…not melody alone, but harmony’ – något om musikkritikens bakgrund och samtid” i Nutida musik nr 2/2008, s. 28-35. Digitalt publicerad i förkortad version, ”Vad är musikkritik
 • ”Hagar Olsson”, i Tidningen Kulturen nr 5/2008, s. 24
 • Kärleken efter döden” (Willy Kyrklund och Erik Johan Stagnelius)
 • Åskådandets ros” (Rainer Maria Rilke)
 • "Hockneys vatten" (David Hockney)
 • "Oväder" (Nick Cave, F. G. Klopstock mfl.)

Recensioner

Böcker

Tidskrifter

Film

Översättningar

 • Clement Clarke Moore eller Henry Livingston, Julaftonsnatt, Modernista 2017
 • William Butler Yeats, Tornet, förord Horace Engdahl, översättning och förklaringar Thomas Sjösvärd, Brombergs 2012
 • Robert Burns, "Till en mus", Hjärnstorm #106.
 • T. R. Henn, ”Det ensamma tornet – om bild och symbol hos W. B. Yeats”, Hjärnstorm #99-100.
 • Paul de Man, "Symboliska landskap hos Wordsworth och Yeats", Hjärnstorm #109.
 • Plotinos ”Om himlavalvets rörelse” (Ur Enneaderna), i samarbete med Cathrine Ottosson. Hjärnstorm #85-86
 • Peter Szondi, ”Om en rad i Romeo och Julia”, i samarbete med Cathrine Ottosson. Förlaget Eolits skriftserie Ondit, bok 2,”Författarsjälvmord”

Intervjuer

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.