Jacob Orrje

forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
jacob.orrje[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 7959
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsfokus är tidigmodern kunskapshistoria. Just nu bedriver jag projektet "Upplysningens handelsmän" som finansieras av Vetenskapsrådet, där jag undersöker handelsmäns roll i utbytet av lärd kunskap i 1700-talets Nordeuropa. Jag är även intresserad av digitala metoder för kvalitativ analys av tidigmodern historia.

Nyckelord: digital humanities cultural history of science early modern history eighteenth century global history digital history

I min forskning undersöker jag tidigmodern kunskap från kulturella och sociala perspektiv. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är matematik och kunskap om naturen i kontexter utanför universitet och akademier, till exempel i vardagen, i den framväxande statsapparaten och i handel. Eftersom jag har en bakgrund inom informationteknologi, har jag också ett intresse för hur vi kan använda digitala metoder för att förstå tidigmodern historia på nya sätt.

Jag disputerade vid Uppsala universitet i 2015 och var verksam som forskare och lärare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria mellan 2015–16. Mellan 2016–19 var jag aktiv som postdoktor i kulturhistoria vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

Från 2019-21 arbetar jag inom projektet "Upplysningens handelsmän" (finansierat av vetenskapsrådet). Projektet undersöker hur köpmän i regionen kring Nord- och Östersjön under 1700-talet tillhandahöll en logistisk infrastruktur för utbyte av lärd kunskap, och genom vilken exempelvis brev, böcker och instrument cirkulerade i regionen.

Tidigare har jag studerat den roll som svenska kyrkan i London hade som en kontaktzon för utbyte av engelsk-svensk lärd kunskap, samt hur så kallade go-betweens med en lojalitet till en mångfald tidigmoderna stater diskuterades i svenska reseberättelser från London från 1700-talet.

Min avhandling (Mechanicus. Performing an early modern persona, 2015) analyserar mekanik som ett sätt för unga män att formas till, och att presentera sig själva som, dygdiga och nyttiga undersåtar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jacob Orrje
Senast uppdaterad: 2021-03-09