Christina Emilson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi

E-post:
Christina.Emilson[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4779
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

Kort presentation

Jag är anställd som universitetsadjunkt på fysioterapeutprogrammet sedan 2009 och undervisar i huvudsak inom smärta och smärtrehabilitering, beteendemedicin samt rörelse- och stödjeområdet. Jag disputerade i oktober 2017 med en klinisk avhandling med titeln: Long-term perspectives on musculoskeletal pain. Health care utilization and integration behavioral medicine into physical therapy. Jag har också en deltidstjänst som specialistfysioterapeut i reumatologi på Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.