Håkan Hytteborn

gästprofessor vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
hakan.hytteborn[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2870
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: Professor

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Håkan Hytteborn
Senast uppdaterad: 2021-03-09