Mats Martinell

universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
mats.martinell[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är distriktsläkare och arbetar som lektor i allmänmedicin. En del av denna tjänst är att bygga upp akademiska vårdcentraler i Region Uppsala. Jag tycker att detta arbete är viktigt eftersom det syftar till underlätta samspelet mellan akademi och klinik. Min forskning handlar om att underlätta en skräddarsydd diabetesbehandling. Jag är också projektledare för diabetesstudien Alla Nya Diabetiker i Uppsala län (ANDiU).

Akademiska meriter: Leg. läkare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.