Seidon Alsaody

Universitetslektor vid Matematiska institutionen

E-post:
seidon.alsaody[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3183
Besöksadress:
Rum ÅNG 74111 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag började undervisa 2006 och har sedan dess undervisat naturvetare och ingenjörer i matematik i Uppsala, Göteborg och Kanada.

Min forskning ligger i gränsområdet mellan algebra och (algebraisk) geometri och behandlar olika aspekter av algebraiska grupper, såsom exceptionella grupper, ickeassociativa algebror och deras symmetrier, samt Liebialgebror relaterade till kvantgrupper.

Mina kurser

Biografi

  • Född 1986
  • Studerade fysik och matematik vid Uppsala universitet (2005-2010)
  • Disputerade i matematik vid Uppsala universitet (2015)
  • Arbetade som gästlärare vid Göteborgs universitet (2015-2016)
  • Innehade en postdoc vid Institut Camille Jordan, Frankrike (2016-2018), med medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, och en postdoc vid University of Alberta, Kanada (2018-2020), delvis med medel från PIMS.
  • Universitetslektor vid Uppsala universitet sedan augusti 2020.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.