Pasan Hettiarachchi

Postdoktor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin

E-post:
pasan.hettiarachchi[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
076-0729577
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postadress:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
pasan.hettiarachichi[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5837
Mobiltelefon:
076-0729577
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Pasan Hettiarachchi
Senast uppdaterad: 2021-03-09