Oskar Eriksson

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Koagulation och inflammationsvetenskap

E-post:
Oskar.Eriksson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4253
Besöksadress:
Rum 634, ing 61, 3 tr Akademiska sjukhuset, ingång 61, 3 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Bo Nilsson

E-post:
oskar.eriksson[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09