Pauline Binder Finnema

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
Pauline.Binder-Finnema[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

BSc i Medicinsk antropologi, BSc i Psykologi, PhD

Mina kurser

Biografi

Jag utforskar vilken inverkan pre-migrationsfaktorer har på invandrade afrikanska föräldrar i Europa vid barnafödande som sker efter migration. Detta görs med hjälp av kvalitativ proxy för medicinsk antropologi. Vi har modifierat modellen (’three delays’), som förklarar vilka tre fördröjningsfaktorer som kan uppstå vid vårdsökande, till en höginkomstkontext. Detta för att ge ett verktyg som mödravårdskliniker kan använda för att bättre förstå invandrarkvinnors förhöjda risker för död och långvarig sjukdom. Just nu ligger mitt intresse främst i somaliska föräldrar som har upplevt diasporisk migration till både Storbritannien och Sverige.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.