Dominic-Luc Webb

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Gastroenterologi/hepatologi

E-post:
Dominic-Luc.Webb[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4721
Besöksadress:
Rum RUD 4009 Rudbecklaboratoriet R3, bv
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet R3, bv
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: PhD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09