Sofia Pereswetoff-Morath

universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
sofia.p.morath[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Aktuellt

21–24/09 2017 Deltar i fältrunologmötet i Skara

HT 2017 Undervisar på Stockholms universitet

Akademisk bakgrund

Undervisning

VT 2011 i runkunskap (UU)

sommarkurs 2012 i runkunskap (UU)

HT 2012 Vikingatida texter (Stockholms universitet)

HT 2014 Vikingatida texter (Stockholms universitet)

Avhandlingsprojekt

Projektet behandlar runinskrifter på vikingatida runbleck. Dessa inskrifter hör till de mest problematiska och svårbemästrade, deras läsningar är ofta osäkra och några av dem har flera helt skilda tolkningar. Detta har resulterat i att det rika språkliga material som de erbjuder inte används fullt ut i forskningen. Mitt primära syfte är alltså att göra detta material mer åtkomligt för språkvetare genom att kritiskt granska tidigare läsningar och tolkningar.

Doktorsavhandling Vikingatida runbleck. Läsningar och tolkningar. Uppsala: Uppsala universitet. 336 s. kan laddas ner genom denna länk

Handledare

Huvudhandledare: professor Henrik Williams, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.

Biträdande handledare: professor Veturliði G. Óskarsson, Inst. för nordiska språk, Uppsala universitet.

Biträdande handledare: docent Magnus Källström, Runverket

Forskningsintressen

  • Runologi
  • Germansk språkhistoria
  • Namnforskning
  • Ordbildning och etymologi
  • Gotiska

Förtroendeuppdrag

  • Sekreterare i doktorandföreningen, Inst. för nordiska språk (HT 2010–2013)
  • Ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen, Inst. för nordiska språk (HT 2010–2013)
  • Amanuens, Uppsala runforum (2011–)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.